Společnost PELAMIS byla založena v roce 1991 Ing. Vladanou Gotvaldovou s cílem poskytovat poradenské služby zejména v oblasti  životního prostředí a chemie. V roce 2006 došlo ke změně právní formy na PELAMIS s.r.o.

Postupně jsme naši poradenskou a konzultační činnost rozšiřovali  na další oblasti, jako jsou například systémy řízení kvality,  EMS a OHSAS,  bezpečnost  práce a požární  ochranu  nebo poradenskou činnost při přepravě nebezpečných věcí ADR, tedy všude tam, kde naši zákazníci hledali pomocnou ruku.

V současné době zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, bezpečnostního poradenství  ADR, systémů řízení a poradenství v oblasti životního prostředí. Tým našich expertů průběžně zvyšuje svou odbornou způsobilost tak, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni.

V roce 2017 jsme se rozhodli vyjít vstříc novým požadavkům našich zákazníků a rozšířili jsme naše služby také o e-shop, ve kterém najdete např. výrobky pro prevenci a likvidaci havárií, osobní ochranné pracovní prostředky, energetické štítky nebo vzory dokumentů.

Rádi Vás navštívíme a navrhneme nejvhodnější technické řešení Vašich potřeb.

Certifikáty

ADR bezpečnostní poradce

tř.7

ADR bezpečnostní poradce

tř.1

ADR bezpečnostní poradce

 

AUDITOR BOZP

 

Hodnocení nebezp. vlast. odpadů

OSVĚDČENÍ

 

Hodnocení nebezp. vlast. odpadů

ROZHODNUTÍ

 

Auditor ISO 14001 a 19011

Auditor ISO 9001:2001

Auditor ISO 9001:2015

 

AUDITOR BOZP

provoz strojů a strojního zařízení

POŽÁRNÍ OCHRANA

 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Použití tlak. nádob na plyny