Oblast BOZP se dotýká velkého množství právních předpisů. V případě jejich nedodržení se zbytečně vystavujete reálnému nebezpečí postihu ze strany kontrolních orgánů.

Nabízíme Vám kompletní servis v oblasti BOZP, včetněprojednání potřebných dokumentů na příslušných orgánech státní správy.

Zpracujeme Vám:

 • Kategorizaci prací + její projednání na KHS
 • Analýzu rizik
 • Základní dokumentaci BOZP – směrnice (OOPP, Hodnocení rizik, Provozní předpisy …)

 

 • Povinné roční prohlídky podle zákoníku práce
 • Kontrolu pracoviště z pohledu označení bezpečnostními značkami

Školení
Každý zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců odbornými kurzy a školeními, které se opakují ve stanovených lhůtách.

Zajišťujeme:

 • Výkon funkce bezpečnostního technika
 • Pravidelné školení dle zákona
 • Zpracování bezpečnostních zpráv a auditů
 • Konzultační služby v rozsahu BOZP

 

 • Zavedení systému řízení zdraví a bezpečnosti v zaměstnání OH&S 45001 v návaznosti na ISO řady 9001 či ISO 14001
 • Pravidelnou aktualizaci analýzy rizik
 • Pravidelnou roční prověrku dle rozsahu platného Zákoníku práce
 • Vedení Registru právních požadavků

Zajistíme Vám:

 • Vstupní školení zaměstnanců
 • Periodické školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
 • Odborná příprava o bezpečném používání diisokyanátů