Zpracujeme Vám:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají
 • posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení PO
 • požární kniha
 • požárně poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád pracoviště

 

 • dokumentace zdolávání požáru
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • řád ohlašovny požáru
 • dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky PO, případně požární hlídky
 • součástí dokumentace PO je také další dokumentace obsahující například návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků apod.