Hlavní výhodou systému kvality, je-li funkčně zaveden a je-li neustále sledována
a zlepšována jeho účinnost je:

 • usnadnění pronikání na evropské a světové trhy
 • zvýšená prestiž Vaší společnosti, kterou lépe vnímá zákazník
 • vyšší konkurenceschopnost, a tím také lepší obchodní možnosti
 • dobrý základ a postupný krok pro přechod k vyšším formám řízení kvality
 • zlepšení komunikace a vztahů uvnitř společnosti, navázání partnerských vztahů se zákazníky i dodavateli.  

Nabízíme:

 • Zavedení systému řízení ISO podle norem 9001, 14001 a 45001
 • Zpracování dokumentace ISO, včetně příslušných směrnic a formulářů v elektronické podobě
 • Zjednodušení stávající dokumentace ISO
 • Rozšíření Vašeho systému řízení o další oblasti (EMS, OH&S)
 • Provedení interních auditů Vašich systémů řízení, včetně vypracování zprávy z auditu

 

 • Pomoc při vyškolení vlastních zaměstnanců přímo v sídle Vaší společnosti
 • Pomoc při výběru vhodné certifikační společnosti
 • Účast poradce při certifikačním auditu
 • Dlouhodobou pomoc při neustálém zlepšování a udržování získané certifikace systému kvality

Doba pro výstavbu systému managementu kvality zakončená certifikačním auditem je závislá na velikosti firmy (počtu výrobních jednotek a počtu zaměstnanců).

Orientační doba zavádění systému ISO:

Firma do 15 zaměstnanců: do 3 měsíců
Firma do 50 zaměstnanců: 3 – 6 měsíců
Firma nad 50 zaměstnanců: 6 – 15 měsíců