Zpracujeme Vám:

  • Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
  • Zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
  • Informační servis (poradenství) – Bezpečnostní poradce
  • Vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy

 

  • Vypracování Zprávy o mimořádných událostech
  • Školení osob, podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi
  • Zajištění školení řidičů ADR
  • Zajištění povinné výbavy ADR